Abhishek Guhra
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
11
165
38
23.57
132.00
14
4
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
10
156
237
4
1/24
59.25
9.12
39.00
Amar Parikh
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
37
546
99
22.75
162.02
58
23
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
31
437
616
22
3/16
28.00
8.50
19.86
Amit Tambe
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
5
37
14
18.50
88.10
3
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
18
248
342
9
2/7
38.00
8.30
27.56
Amol Jadhav
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
2
1
8
NA
9.09
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
10
156
207
12
3/26
17.25
7.96
13.00
Arun Asawale
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
11
63
15
9.00
95.45
4
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
9
114
135
6
2/26
22.50
7.11
19.00
Bhavik Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
39
680
71
32.38
143.76
64
28
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
18
47
1
1/24
47.00
15.67
18.00
Bhavik Thakkar
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
8
40
18
13.33
80.00
3
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
6
54
84
3
2/-9
28.00
9.33
18.00
Digambar Pardale
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
15
296
54
42.29
189.74
20
22
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
8
49
97
4
2/14
24.25
11.98
12.25
Dipesh Chheda
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
2
2
2
1.00
10.53
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Girish Bhanushali
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
0
0
0
NA
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Harshal Shah
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
16
88
26
7.33
93.62
7
4
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
6
48
66
1
1/2
66.00
8.25
48.00
Hiren Gala
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
17
13
17.00
94.44
2
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
6
96
152
5
2/28
30.40
9.50
19.20
Hitesh Gohil
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
11
86
25
17.20
93.48
7
3
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
10
155
155
13
3/23
11.92
6.08
11.92
Jayesh Poladia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
25
235
74
15.67
107.31
28
6
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
6
36
53
3
1/8
17.67
8.83
12.00
Jigar Furia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
62
47
31.00
119.23
2
5
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
48
68
4
4/8
17.00
8.50
12.00
Jigar Parikh
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
42
605
60
23.27
94.68
64
13
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
11
72
97
6
2/-9
16.17
8.08
12.00
Jitin Manji
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
28
193
32
10.72
88.13
12
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
10
66
131
4
1/8
32.75
11.91
16.50
Juned Chauhan
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
8
109
39
13.63
117.20
12
5
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Karan Batra
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
17
147
25
13.36
100.68
13
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
16
170
228
12
2/14
19.00
8.09
14.17
Karan Sharma
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
23
155
38
11.07
85.16
17
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
28
361
610
16
3/27
38.13
10.15
22.56
Karan Zaveri
Wicket keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
0
0
0
NA
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Kinjan Vasant
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
24
138
34
12.55
67.32
13
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
4
30
59
2
2/11
29.50
11.80
15.00
Mayur Mehra
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
11
164
63
23.43
99.39
16
5
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
7
78
123
2
1/23
61.50
9.46
39.00
Mehul Gala
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
18
95
25
23.75
100.00
11
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
60
862
1049
52
5/17
20.17
7.32
16.58
Mihir Savla
Wicket keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
42
25
14.00
68.85
3
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Nandukumar Sangipogu
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
39
11
39.00
92.86
1
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
7
105
131
3
1/11
43.67
7.57
35.00
Nigham Haria
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
-10
7
-10.00
-76.92
1
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
26
420
497
37
4/31
13.43
7.10
11.35
Nikunj Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
11
106
24
10.60
88.33
17
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Pawan Singh
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
12
102
29
17.00
105.15
5
9
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
18
14
2
1/-1
7.00
4.67
9.00
Prachet Sheth
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
15
13
5.00
88.24
3
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
42
63
2
1/20
31.50
9.00
21.00
Pritesh Gada
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
13
158
42
15.80
88.27
13
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
24
52
1
1/23
52.00
13.00
24.00
Rachit Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
87
41
43.50
126.09
14
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
48
63
1
1/25
63.00
7.88
48.00
Rahul Dalvi
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
8
14
2.67
21.62
5
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Ratnadeep Chaugule
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
5
136
45
27.20
137.37
10
9
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
12
14
1
1/14
14.00
7.00
12.00
Samir Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
28
293
44
20.93
121.58
31
9
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
40
588
785
39
5/3
20.13
8.01
15.08
Sandesh Pandurang
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
8
36
11
9.00
73.47
3
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
6
66
56
2
1/2
28.00
5.09
33.00
Sanjay Chheda
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
31
34
10.33
41.89
7
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
25
273
420
16
4/15
26.25
9.27
17.06
Sanket Cheulkar
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
8
36
11
9.00
73.47
3
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
6
66
56
2
1/2
28.00
5.09
33.00
Sohil Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
16
508
119
36.29
143.10
61
24
2
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
12
171
259
10
2/14
25.90
9.15
17.10
Tejas Solanki
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
7
83
28
11.86
75.45
9
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
2
5
0
0/0
NA
25.00
NA
Tushar Gogri
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
9
312
79
34.67
139.91
37
10
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
7
101
154
1
1/46
154.00
9.33
101.00
Vinayak Chavan
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
3
3
3.00
37.50
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Vineet Dedhia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
9
44
14
11.00
72.13
8
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
15
221
230
13
3/18
17.69
6.30
17.00
Vipin Chourasiya
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
7
231
98
33.00
156.08
23
10
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
7
126
158
9
5/17
17.56
7.52
14.00
Viral Gangar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
17
425
83
32.69
190.58
53
17
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
9
108
128
8
4/30
16.00
7.11
13.50
Vishal Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
NA
NA
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
NA
NA
NA