Abhishek Guhra
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
11
165
38
23.57
132.00
14
4
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
10
156
237
4
1/24
59.25
9.12
39.00
Amar Parikh
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
37
546
99
22.75
162.02
58
23
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
31
437
616
22
3/16
28.00
8.50
19.86
Amit Tambe
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
5
37
14
18.50
88.10
3
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
18
248
342
9
2/7
38.00
8.30
27.56
Bhavik Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
39
680
71
32.38
143.76
64
28
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
18
47
1
1/24
47.00
15.67
18.00
Harshal Shah
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
16
88
26
7.33
93.62
7
4
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
6
48
66
1
1/2
66.00
8.25
48.00
Jayesh Poladia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
23
231
74
17.77
113.79
28
6
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
6
36
53
3
1/8
17.67
8.83
12.00
Jigar Furia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
62
47
31.00
119.23
2
5
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
48
68
4
4/8
17.00
8.50
12.00
Jigar Parikh
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
36
516
60
25.80
92.14
56
10
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
11
72
97
6
2/-9
16.17
8.08
12.00
Jitin Manji
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
28
193
32
10.72
88.13
12
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
10
66
131
4
1/8
32.75
11.91
16.50
Karan Batra
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
17
147
25
13.36
100.68
13
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
16
170
228
12
2/14
19.00
8.09
14.17
Karan Sharma
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
23
155
38
11.07
85.16
17
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
25
337
560
15
3/27
37.33
9.98
22.47
Karan Zaveri
Wicket keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
0
0
0
NA
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Kinjan Vasant
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
22
124
34
11.27
66.31
12
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
4
30
59
2
2/11
29.50
11.80
15.00
Mehul Gala
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
18
95
25
23.75
100.00
11
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
59
856
1036
52
5/17
19.92
7.28
16.46
Mihir Savla
Wicket keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
42
25
14.00
68.85
3
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Nigham Haria
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
-10
7
-10.00
-76.92
1
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
26
420
497
37
4/31
13.43
7.10
11.35
Nikunj Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
11
106
24
10.60
88.33
17
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Prachet Sheth
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
15
13
5.00
88.24
3
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
42
63
2
1/20
31.50
9.00
21.00
Rachit Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
87
41
43.50
126.09
14
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
48
63
1
1/25
63.00
7.88
48.00
Samir Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
28
293
44
20.93
121.58
31
9
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
40
588
785
39
5/3
20.13
8.01
15.08
Sanjay Chheda
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
31
34
10.33
41.89
7
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
20
213
302
13
4/15
23.23
8.56
16.38
Sohil Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
16
508
119
36.29
143.10
61
24
2
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
12
171
259
10
2/14
25.90
9.15
17.10
Tejas Solanki
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
7
83
28
11.86
75.45
9
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
2
5
0
0/0
NA
25.00
NA
Vineet Dedhia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
9
44
14
11.00
72.13
8
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
15
221
230
13
3/18
17.69
6.30
17.00
Vipin Chourasiya
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
7
231
98
33.00
156.08
23
10
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
7
126
158
9
5/17
17.56
7.52
14.00
Viral Gangar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
17
425
83
32.69
190.58
53
17
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
9
108
128
8
4/30
16.00
7.11
13.50
Vishal Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
NA
NA
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
NA
NA
NA