Aditya Shetty
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
12
138
30
23.00
123.21
13
8
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
15
210
266
8
1/2
33.25
7.60
26.25
Afzal Vaid
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
7
63
18
10.50
94.03
8
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Akshay Jain
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
10
88
16
14.67
125.71
7
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
10
108
182
11
5/24
16.55
10.11
9.82
Ankit Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
35
543
70
21.72
131.80
68
15
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
8
49
93
7
3/15
13.29
11.48
7.00
Anshul Jain
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
0
0
0
NA
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Ashit Manik
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
1
1
1.00
16.67
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Ashwin Mehta
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
28
20
NA
140.00
0
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
5
30
33
5
2/5
6.60
6.60
6.00
Daleep Harchandrai
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
24
14
12.00
96.00
3
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
5
1
1/5
5.00
5.00
6.00
Dev Hosurkar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
12
82
14
20.50
112.33
2
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
9
60
9
6
2/-8
1.50
0.90
10.00
Dev Karvat
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
28
329
75
25.31
93.20
30
9
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
22
207
301
20
4/14
15.05
8.78
10.35
Devesh F Thakur
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
8
20
6
2.86
48.78
2
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
13
203
303
8
3/26
37.88
9.04
25.38
Dhruv Mehra
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
23
230
41
14.38
122.34
20
15
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
17
144
291
4
2/38
72.75
12.13
36.00
Hemal Chitalia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
45
712
84
32.36
161.82
80
22
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
27
377
443
35
4/21
12.66
7.09
10.77
Hemansu Mahesh Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
26
8
26.00
83.87
3
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
6
96
138
3
2/16
46.00
8.63
32.00
Jaymin Mehta
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
29
693
123
33.00
134.56
80
38
4
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
26
378
552
21
2/14
26.29
8.76
18.00
Jayprakash Parab
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
5
93
48
18.60
120.78
13
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
6
0
0/0
NA
6.00
NA
Kaushal Kirit Parikh
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
10
85
24
21.25
84.16
8
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
7
44
84
1
1/4
84.00
11.67
44.00
Ketan Ahir
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
2
8
8
4.00
61.54
2
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
42
67
1
1/35
67.00
9.57
42.00
Krishna Rana
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
19
366
90
26.14
134.07
32
18
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
5
72
60
4
1/6
15.00
5.00
18.00
Malik Gilani
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
31
192
24
12.00
80.00
16
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
7
54
125
1
1/34
125.00
13.89
54.00
Mehul J Shah
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
9
104
45
34.67
100.97
16
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
43
774
1003
48
3/15
20.90
7.78
16.13
Neil Sawant
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
2
20
19
10.00
95.24
0
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Nikhil Bhatkar
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
254
112
42.33
200.00
29
17
2
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
24
26
2
2/26
13.00
6.50
12.00
Nirav Parekh
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
18
82
17
13.67
54.67
12
3
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
8
60
84
4
1/6
21.00
8.40
15.00
Nirbhay Mahimkar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
51
525
56
17.50
108.25
49
23
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
51
713
947
50
4/25
18.94
7.99
14.26
Prasad Vanarase
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
8
-6
5
-6.00
-13.04
2
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
7
39
64
5
3/11
12.80
10.16
7.80
Prassana Shetty
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
7
51
23
51.00
141.67
5
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
6
36
38
3
1/0
12.67
6.33
12.00
Rabpreet Bhatia
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
15
143
47
17.88
95.33
17
8
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
11
105
194
4
1/0
48.50
11.21
26.25
Rachit m jogani
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
14
203
39
33.83
197.09
19
5
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
10
78
77
3
1/1
25.67
5.92
26.00
Rajesh Patil
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
34
21
11.33
109.68
3
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
7
0
0/0
NA
7.00
NA
Ripul Bhimjiyani
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
29
323
45
15.38
125.19
40
13
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
8
48
99
3
2/71
33.00
12.38
16.00
Rishi Jhunjhunwala
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
18
157
43
9.81
94.01
17
7
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
6
59
101
0
3/7
NA
10.63
NA
Ronak Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
23
205
47
15.77
146.43
12
17
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
22
336
453
18
3/20
25.17
8.09
18.67
Sachin Putambekar
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
4
4
4.00
80.00
1
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Salman Attarwala
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
78
29
19.50
92.86
12
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
7
113
123
11
4/35
11.18
6.65
10.27
Samir Parekh
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
41
44
41.00
53.95
7
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Sanjay Naik
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
15
118
41
13.11
93.65
15
6
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
4
33
75
2
1/22
37.50
14.15
16.50
Santosh Jethwani
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
17
11
4.25
56.67
2
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
30
72
0
0/0
NA
14.40
NA
Santosh Yadav
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
2
12
10
6.00
85.71
1
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
42
90
1
1/41
90.00
12.86
42.00
Shavir Afshari
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
28
479
57
47.90
133.80
34
21
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
35
462
572
30
4/13
19.07
7.43
15.40
Soheb Siddiqui
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
9
49
15
9.80
104.26
3
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
16
260
379
20
4/32
18.95
8.77
13.00
Tarun Shah
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
22
22
9
2.75
19.82
3
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
53
765
1189
51
5/34
23.31
9.34
15.00
Tej Chawda
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
7
7
NA
116.67
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
3
23
0
0/0
NA
76.67
NA
Urvish Bosmaya
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
70
812
72
23.20
127.27
62
34
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
85
1238
1798
58
4/17
31.00
8.72
21.34
Varadharajan
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
-1
9
NA
-2.78
1
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
10
78
139
2
1/12
69.50
10.69
39.00
Varun Suchdev
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
71
1136
76
23.18
59.01
126
40
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
59
547
1042
34
2/1
30.65
11.44
16.09
Vikas Choudhary
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
28
178
16
11.87
114.84
18
6
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
40
434
1052
24
3/20
43.83
14.57
18.08
Vinod Lund
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
44
544
52
16.48
102.26
62
14
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
43
606
893
33
5/29
27.06
8.84
18.36
Vishal Gehani
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
16
218
67
19.82
114.74
23
7
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
18
203
319
9
3/23
35.44
9.52
22.56
Vishal Madlani
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
30
338
52
14.08
98.26
44
9
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
17
200
355
10
4/35
35.50
10.69
20.00