Abhishek Chopra
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
131
46
43.67
152.33
20
5
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
24
21
0
0/0
NA
5.25
NA
Ankur Amberkar
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
25
203
29
11.28
82.19
25
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
11
0
0/0
NA
11.00
NA
Anuj Hate
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
31
411
59
27.40
104.85
35
12
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
30
375
484
26
4/5
18.62
7.77
14.42
Ashish Siroya
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
20
214
40
23.78
110.31
15
15
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
68
1163
1197
55
4/35
21.76
6.19
21.15
Chintu Kataria
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
13
64
22
8.00
103.23
6
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
15
240
348
10
4/28
34.80
8.70
24.00
Devang Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
5
21
11
4.20
50.00
3
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
12
15
0
0/0
NA
7.50
NA
Gaurav Doshi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
15
104
29
11.56
113.04
13
3
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
18
279
425
15
3/47
28.33
9.18
18.60
Gurmeet Ahuja
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
19
63
23
7.00
42.28
10
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
37
302
411
25
3/-6
16.44
8.19
12.08
Jairaj Bisht
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
14
130
34
26.00
139.78
13
9
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
29
445
529
41
6/6
12.90
7.14
10.85
Jay Patel
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
10
69
24
9.86
80.23
6
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
18
46
0
0/0
NA
15.33
NA
Jeetinder Diwan
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
24
494
83
61.75
137.60
48
21
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
6
36
1
7
3/-14
0.14
0.17
5.14
Jesal Thakkar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
29
357
37
25.50
103.18
38
6
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
8
66
112
4
3/25
28.00
10.18
16.50
Jimmy Shah
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
16
131
34
26.20
108.26
9
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
36
522
654
36
5/13
18.17
7.52
14.50
Kapil Arora
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
16
79
18
11.29
86.81
5
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Keyur Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
8
56
14
11.20
112.00
3
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
42
465
610
33
4/2
18.48
7.89
14.09
Kunal Jhaveri
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
40
575
66
18.55
111.43
65
11
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
6
54
78
0
0/0
NA
8.67
NA
Kyan Bharucha
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
9
258
112
28.67
158.28
27
15
1
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Mehul Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
18
14
9.00
60.00
1
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
10
91
174
8
2/23
21.75
11.52
11.38
Milin Parekh
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
30
7
7.50
76.92
3
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
5
72
109
2
1/8
54.50
9.08
36.00
Mittal Joshi
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
2
54
35
NA
112.50
1
4
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
6
124
142
7
3/20
20.29
6.96
17.71
Nihar Choksi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
7
70
28
14.00
82.35
6
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
34
52
2
2/32
26.00
9.63
17.00
Pranay Nigotiya
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
19
259
43
16.19
113.60
28
8
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
11
99
185
8
2/2
23.13
11.35
12.38
Rohit Saraf
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
17
150
51
16.67
111.11
16
4
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
43
671
709
30
4/4
23.63
6.36
22.37
Sameer Shetty
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
14
182
45
20.22
137.88
12
14
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
7
106
149
6
3/4
24.83
8.56
17.67
Sanjiv Zaveri
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
108
80
108.00
142.11
11
2
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
4
48
58
5
4/19
11.60
7.25
9.60
Shamin Karbhari
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
13
127
65
14.11
129.59
11
8
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
15
294
337
15
4/33
22.47
6.88
19.60
Shobhan Parekh
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
0
0
0
NA
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
13
186
269
4
2/9
67.25
8.68
46.50
Shreyas Desai
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
9
41
18
20.50
77.36
4
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Vinay Chhadva
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
12
65
23
9.29
114.04
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
21
285
388
14
4/11
27.71
8.20
20.36
Viral Amin
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
29
577
95
57.70
155.53
63
28
4
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
25
299
395
18
4/19
21.94
7.98
16.61
Vishal Majumdar
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
27
536
69
28.21
124.07
70
13
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
36
62
4
2/29
15.50
10.33
9.00
Vishal Patel
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
16
367
70
30.58
157.51
38
18
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
7
78
94
4
2/6
23.50
7.23
19.50