Abhishek Bhura
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
20
181
37
20.11
100.56
14
4
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
19
228
314
10
3/25
31.40
8.26
22.80
Allwyn Rao
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
53
37
17.67
139.47
8
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
5
42
115
2
2/37
57.50
16.43
21.00
Ankit Bhalaria
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
65
1213
97
26.96
133.44
134
64
5
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
25
261
395
20
3/2
19.75
9.12
13.05
Ashok Modi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
19
79
15
8.78
79.00
7
3
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
19
228
286
18
4/20
15.89
7.53
12.67
Bhavin Shah
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
0
0
0
NA
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Bhupesh Jain
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
25
493
75
29.00
111.54
48
25
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Brijesh Advani
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
5
38
19
12.67
111.76
2
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
15
180
247
6
3/23
41.17
8.23
30.00
Hans Mubinulhak
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
84
37
14.00
106.33
12
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
5
66
89
1
1/22
89.00
8.09
66.00
Harshvardhan Roongta
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
30
533
77
24.23
146.83
52
26
4
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Hiral Gandhi
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
14
194
59
16.17
105.43
30
1
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
5
0
0/0
NA
5.00
NA
Hitesh Bhayani
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
60
1114
102
29.32
160.98
123
63
3
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
59
867
1131
51
5/24
22.18
7.84
17.00
Hitesh Mehta
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
16
268
77
20.62
139.58
27
14
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
36
38
5
4/24
7.60
6.33
7.20
Janak Sutariya
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
5
25
13
6.25
100.00
3
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
5
60
73
2
2/17
36.50
7.30
30.00
Jimish Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
19
254
34
21.17
125.12
25
10
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
17
299
360
14
5/10
25.71
7.27
21.36
Jitesh Vaghasiya
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
27
160
32
10.67
94.67
19
8
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
38
494
716
33
3/6
21.70
8.71
14.97
Karan Chugh
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
52
1365
136
36.89
191.98
104
101
8
2
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
9
49
98
2
2/8
49.00
12.10
24.50
Kaushal Pravin Trivedi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
63
793
59
25.58
105.45
74
24
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
69
1055
1402
72
3/9
19.47
7.99
14.65
Manish Arvind Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
49
364
23
12.55
85.85
36
6
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
49
605
778
33
4/28
23.58
7.74
18.33
Manish Doshi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
12
47
16
9.40
78.33
8
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
15
24
2
1/6
12.00
10.43
7.50
Manish Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
20
322
73
21.47
151.89
35
11
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
10
74
109
3
2/10
36.33
8.93
24.67
Milan Patel
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
19
377
83
34.27
131.36
42
15
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
11
112
132
6
2/20
22.00
7.17
18.67
Mrugesh Kothari
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
90
71
30.00
120.00
9
4
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
9
0
0/0
NA
9.00
NA
Mukesh Rajpurohit
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
5
99
67
99.00
162.30
13
2
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
7
99
141
5
2/30
28.20
8.65
19.80
Naresh Munot
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
11
46
24
7.67
68.66
5
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
78
934
1169
63
5/21
18.56
7.52
14.83
Piyush Kevadia
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
31
366
50
17.43
115.09
47
14
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
4
24
34
3
3/6
11.33
8.50
8.00
Pranay Jain
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
32
310
39
11.92
83.56
36
8
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
11
181
246
10
2/13
24.60
8.17
18.10
Ritesh Jain
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
37
19
18.50
63.79
4
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
7
105
126
5
2/22
25.20
7.28
21.00
Rohan Gajjar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
15
314
120
39.25
148.82
31
17
0
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
15
192
246
12
4/32
20.50
7.69
16.00
Shrenik Seth
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
30
694
94
40.82
183.11
49
57
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
9
21
0
0/0
NA
16.15
NA
Siddharth Shah
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
13
24
10
4.80
46.15
2
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Vaibhav shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
NA
NA
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
NA
NA
NA
Viraj Doshi
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
13
229
52
22.90
108.53
17
10
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
15
286
343
21
3/11
16.33
7.24
13.62
Vivek Patel
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
16
219
70
21.90
151.03
20
12
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
18
40
0
0/0
NA
13.33
NA
Yash Thadeshwar
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
18
57
20
8.14
72.15
7
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
71
1121
1436
82
4/4
17.51
7.70
13.67
Yash Thadeshwar
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
18
57
20
8.14
72.15
7
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
71
1121
1436
82
4/4
17.51
7.70
13.67