Abhishek Bhura
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
20
181
37
20.11
100.56
14
4
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
19
228
314
10
3/25
31.40
8.26
22.80
Allwyn Rao
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
53
37
17.67
139.47
8
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
5
42
115
2
2/37
57.50
16.43
21.00
Ankit Bhalaria
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
67
1268
97
27.57
134.75
139
66
5
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
25
261
395
20
3/2
19.75
9.12
13.05
Ashok Modi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
19
79
15
8.78
79.00
7
3
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
19
228
286
18
4/20
15.89
7.53
12.67
Bhavin Shah
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
0
0
0
NA
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Bhupesh Jain
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
25
493
75
29.00
111.54
48
25
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Brijesh Advani
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
5
38
19
12.67
111.76
2
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
15
180
247
6
3/23
41.17
8.23
30.00
Hans Mubinulhak
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
84
37
14.00
106.33
12
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
5
66
89
1
1/22
89.00
8.09
66.00
Harshvardhan Roongta
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
33
606
77
25.25
142.59
62
27
5
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Hiral Gandhi
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
18
323
70
21.53
120.52
49
5
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
5
0
0/0
NA
5.00
NA
Hitesh Bhayani
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
60
1114
102
29.32
160.98
123
63
3
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
59
867
1131
51
5/24
22.18
7.84
17.00
Hitesh Mehta
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
18
352
77
25.14
148.52
40
15
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
36
38
5
4/24
7.60
6.33
7.20
Janak Sutariya
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
5
25
13
6.25
100.00
3
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
5
60
73
2
2/17
36.50
7.30
30.00
Jimish Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
22
313
52
22.36
121.32
29
13
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
20
329
426
14
5/10
30.43
7.82
23.50
Jitesh Vaghasiya
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
27
160
32
10.67
94.67
19
8
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
40
536
761
39
3/6
19.51
8.53
13.74
Karan Chugh
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
52
1365
136
36.89
191.98
104
101
8
2
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
9
49
98
2
2/8
49.00
12.10
24.50
Kaushal Pravin Trivedi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
69
980
65
27.22
110.99
96
29
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
75
1193
1564
80
3/9
19.55
7.88
14.91
Manish Arvind Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
52
378
23
12.19
85.91
38
6
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
52
627
797
34
4/28
23.44
7.64
18.44
Manish Doshi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
12
47
16
9.40
78.33
8
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
15
24
2
1/6
12.00
10.43
7.50
Manish Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
21
322
73
20.13
151.17
35
11
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
10
74
109
3
2/10
36.33
8.93
24.67
Milan Patel
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
22
534
129
41.08
145.50
56
27
3
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
14
184
256
8
2/20
32.00
8.42
23.00
Mrugesh Kothari
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
90
71
30.00
120.00
9
4
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
9
0
0/0
NA
9.00
NA
Mukesh Rajpurohit
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
111
67
55.50
133.73
13
2
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
8
123
177
5
2/30
35.40
8.72
24.60
Naresh Munot
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
11
46
24
7.67
68.66
5
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
80
953
1202
64
5/21
18.78
7.58
14.89
Piyush Kevadia
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
31
366
50
17.43
115.09
47
14
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
4
24
34
3
3/6
11.33
8.50
8.00
Pranay Jain
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
34
319
39
11.39
82.43
37
8
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
11
181
246
10
2/13
24.60
8.17
18.10
Ritesh Jain
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
37
19
18.50
63.79
4
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
7
105
126
5
2/22
25.20
7.28
21.00
Rohan Gajjar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
15
314
120
39.25
148.82
31
17
0
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
15
192
246
12
4/32
20.50
7.69
16.00
Shrenik Seth
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
30
694
94
40.82
183.11
49
57
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
9
21
0
0/0
NA
16.15
NA
Siddharth Shah
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
13
24
10
4.80
46.15
2
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Vaibhav shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
NA
NA
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
NA
NA
NA
Viraj Doshi
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
16
256
52
19.69
109.40
19
12
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
19
370
455
22
3/11
20.68
7.41
16.82
Vivek Patel
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
16
219
70
21.90
151.03
20
12
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
18
40
0
0/0
NA
13.33
NA
Yash Thadeshwar
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
18
57
20
8.14
72.15
7
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
73
1165
1487
90
4/4
16.52
7.66
12.94
Yash Thadeshwar
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
18
57
20
8.14
72.15
7
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
73
1165
1487
90
4/4
16.52
7.66
12.94