Abhishek Altekar
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
0
0
0
NA
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
12
7
3
3/7
2.33
3.50
4.00
Abhishek Ranka
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
11
167
89
20.88
131.50
23
3
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
26
419
553
34
4/22
16.26
7.96
12.32
Akshay Phaterpekar
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
18
365
75
28.08
118.89
34
19
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
18
31
1
1/17
31.00
10.33
18.00
Alok Kamdar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
66
1466
100
32.58
170.07
135
95
7
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
27
230
349
20
3/34
17.45
9.14
11.50
Anees Adenwala
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
12
57
23
11.40
91.94
5
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
48
845
1019
52
6/11
19.60
7.25
16.25
Ankur Agarwal
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
49
651
79
17.59
123.76
80
23
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
68
788
1195
49
3/-2
24.39
9.11
16.08
Apurv Dinesh Dharia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
11
67
17
13.40
115.52
4
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
19
228
340
19
5/34
17.89
8.95
12.00
Bakul Mistry
ALL ROUNDER
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
35
32
35.00
175.00
7
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
5
102
140
4
2/28
35.00
8.24
25.50
Dhimant Mandalia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
2
2
NA
100.00
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
18
285
383
9
2/19
42.56
8.10
31.67
Dushyant Jain
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
42
523
59
21.79
145.28
43
22
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
43
549
671
33
4/11
20.33
7.35
16.64
Harnish Kamdar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
30
188
28
8.95
96.91
22
6
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
30
382
618
23
4/26
26.87
9.75
16.61
Harnish Shukla
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
77
1360
60
26.15
144.99
139
64
5
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
59
594
1039
34
4/7
30.56
10.49
17.47
Hasit Shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
15
279
56
25.36
143.81
19
19
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
22
479
567
38
5/17
14.92
7.13
12.61
Jatin Vakharia
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
14
125
35
11.36
108.70
15
3
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
6
57
105
3
2/33
35.00
11.29
19.00
Jeet shah
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
13
124
34
17.71
107.83
12
8
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
14
150
264
7
2/5
37.71
10.56
21.43
Kalpesh Dalvi
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
16
192
35
21.33
110.34
14
7
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
30
34
4
2/5
8.50
6.80
7.50
Kedar Kango
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
12
89
18
8.09
83.18
8
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
13
245
329
7
2/10
47.00
8.12
35.00
Ketankumar Rai
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
12
118
62
23.60
91.47
16
1
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
13
0
0/0
NA
13.00
NA
Khanjan Chokshi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
24
160
32
14.55
111.89
13
4
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
12
110
163
5
1/2
32.60
8.96
22.00
Manish Tarkar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
15
7
7.50
68.18
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
20
393
471
27
4/29
17.44
7.21
14.56
Mayuresh Joshi
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
8
69
27
17.25
101.47
6
3
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Mitesh Gajera
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
34
319
56
15.19
115.16
36
8
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
32
469
683
25
4/18
27.32
8.75
18.76
Pratik Sheth
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
27
626
87
44.71
179.89
54
41
3
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
29
263
417
13
3/8
32.08
9.59
20.23
Rohit Sheshadri
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
0
0
0
NA
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Santosh Palve
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
22
263
65
18.79
119.55
31
16
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
17
208
286
19
3/5
15.05
8.31
10.95
Tenzing Niyogi
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
74
29
12.33
107.25
10
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
0
0
0
0
0/0
NA
NA
NA
Vinay Bothra
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
38
587
106
23.48
126.51
65
29
2
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
34
426
635
21
3/29
30.24
8.94
20.29
Vinay Jain
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
33
522
60
26.10
124.88
70
9
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
12
28
0
0/0
NA
14.00
NA
Vipul Shanghvi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
3
34
14
34.00
212.50
1
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
8
48
58
0
0/-9
NA
7.25
NA
Viral K Shah
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
56
715
64
21.03
119.57
72
26
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
2
0
0/0
NA
2.00
NA
Vismay Choksey
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
4
4
NA
100.00
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
42
62
3
2/35
20.67
8.86
14.00