Akshesh Trivedi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
37
12
9.25
132.14
6
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
15
196
240
12
3/17
20.00
7.41
16.33
Ankur Parikh
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
43
20
21.50
110.26
3
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
8
155
183
11
3/13
16.64
7.18
14.09
Bhavik Dharia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
44
220
29
10.48
70.51
21
6
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
27
186
234
12
3/-11
19.50
7.55
15.50
Chetan Kadakia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
0
0
0.00
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
55
612
906
34
4/15
26.65
8.88
18.00
Chirag Shah
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
69
1532
86
42.56
129.28
177
50
10
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
18
41
2
1/4
20.50
13.67
9.00
Dinesh Patel
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
32
374
56
14.96
125.08
47
19
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
15
0
0/0
NA
15.00
NA
Gaurav Deorukhakar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
14
81
20
81.00
137.29
5
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
19
150
263
4
2/26
65.75
10.52
37.50
Hardik Matalia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
45
430
56
14.83
126.10
27
26
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
12
49
0
0/0
NA
24.50
NA
Harshil Patel
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
24
13
6.00
82.76
1
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
9
143
196
8
3/24
24.50
8.34
17.88
Hemant Patel
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
1
1
NA
50.00
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
12
26
0
0/0
NA
13.00
NA
Janak Darji
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
51
449
47
21.38
98.46
50
16
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
14
84
87
10
2/-9
8.70
6.21
8.40
Kanish Patel
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
25
286
34
28.60
151.32
16
18
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
26
266
446
16
3/27
27.88
10.09
16.63
Kunal Solanki
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
20
282
62
17.63
117.99
26
13
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
24
456
453
27
4/13
16.78
5.96
16.89
Maulik Mehta
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
13
127
30
21.17
132.29
10
7
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
18
29
0
0/0
NA
9.67
NA
Miraj Vora
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
2
2
NA
16.67
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
33
307
466
20
2/4
23.30
9.12
15.35
Nishant Choudhary
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
37
608
104
24.32
150.12
59
33
3
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
40
600
800
51
5/32
15.69
8.00
11.76
Rahul Pandey
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
27
243
45
11.57
87.73
30
3
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
13
141
266
3
1/6
88.67
11.42
47.00
Rakesh Halpati
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
9
169
68
33.80
148.25
12
10
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
9
168
179
12
4/25
14.92
6.39
14.00
Ripal Parikh
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
4
4
NA
100.00
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
21
330
442
16
3/17
27.63
8.04
20.63
Rohan Dharia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
34
341
57
17.05
93.68
46
18
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
23
263
398
19
4/15
20.95
9.15
13.84
Ruchit Doshi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
22
163
23
18.11
134.71
17
5
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
33
330
506
16
2/15
31.63
9.20
20.63
Sachin Brahma
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
23
142
32
17.75
81.14
10
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
55
727
1061
41
3/15
25.88
8.76
17.73
Sagar Panchal
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
52
920
70
32.86
166.37
89
61
4
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
50
553
719
44
4/24
16.34
7.81
12.57
Vidyut Sodha
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
50
1322
94
33.90
141.09
148
79
10
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
17
1
1/0
17.00
17.00
6.00
Vimal Khatri
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
0
0
NA
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
32
388
543
32
4/30
16.97
8.43
12.13