Akshesh Trivedi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
5
58
21
11.60
120.83
7
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
17
214
277
12
3/17
23.08
7.82
17.83
Ankur Parikh
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
43
20
21.50
110.26
3
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
8
155
183
11
3/13
16.64
7.18
14.09
Bhavik Dharia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
45
220
29
10.00
70.29
21
6
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
29
204
267
15
3/-11
17.80
7.85
13.60
Chetan Kadakia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
0
0
0.00
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
57
654
955
37
4/15
25.81
8.76
17.68
Chirag Shah
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
77
1635
86
38.93
127.14
190
51
10
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
5
30
68
2
1/4
34.00
13.60
15.00
Dinesh Patel
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
34
438
56
16.22
122.01
54
22
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
15
0
0/0
NA
15.00
NA
Gaurav Deorukhakar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
14
81
20
81.00
137.29
5
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
19
150
263
4
2/26
65.75
10.52
37.50
Hardik Matalia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
47
445
56
14.35
123.27
29
26
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
12
49
0
0/0
NA
24.50
NA
Harshil Patel
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
24
13
6.00
82.76
1
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
9
143
196
8
3/24
24.50
8.34
17.88
Hemant Patel
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
1
1
NA
50.00
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
12
26
0
0/0
NA
13.00
NA
Janak Darji
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
51
449
47
21.38
98.46
50
16
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
14
84
87
10
2/-9
8.70
6.21
8.40
Kanish Patel
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
27
311
34
25.92
154.73
19
19
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
28
284
482
16
3/27
30.13
10.21
17.75
Kunal Solanki
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
22
316
62
19.75
117.47
31
13
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
26
504
514
30
4/13
17.13
6.12
16.80
Maulik Mehta
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
13
127
30
21.17
132.29
10
7
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
18
29
0
0/0
NA
9.67
NA
Miraj Vora
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
2
2
NA
16.67
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
35
349
537
20
2/4
26.85
9.24
17.45
Nishant Choudhary
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
39
621
104
23.00
148.92
60
34
3
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
42
618
827
52
5/32
15.90
8.03
11.88
Rahul Pandey
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
27
243
45
11.57
87.73
30
3
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
13
141
266
3
1/6
88.67
11.42
47.00
Rakesh Halpati
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
9
169
68
33.80
148.25
12
10
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
9
168
179
12
4/25
14.92
6.39
14.00
Ripal Parikh
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
4
4
NA
100.00
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
21
330
442
16
3/17
27.63
8.04
20.63
Rohan Dharia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
36
366
57
16.64
96.32
49
19
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
23
263
398
19
4/15
20.95
9.15
13.84
Ruchit Doshi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
22
163
23
18.11
134.71
17
5
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
33
330
506
16
2/15
31.63
9.20
20.63
Sachin Brahma
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
24
149
32
18.63
80.11
10
2
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
57
739
1083
41
3/15
26.41
8.80
18.02
Sagar Panchal
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
54
970
70
33.45
166.95
91
65
4
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
52
577
771
46
4/24
16.76
8.02
12.54
Vidyut Sodha
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
54
1426
94
33.95
142.89
160
85
11
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
12
24
2
1/0
12.00
12.00
6.00
Vimal Khatri
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
0
0
NA
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
32
388
543
32
4/30
16.97
8.43
12.13