Akshesh Trivedi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
7
7
7.00
100.00
1
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
11
146
174
9
3/17
19.33
7.19
16.22
Ankur Parikh
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
4
43
20
21.50
110.26
3
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
8
155
183
11
3/13
16.64
7.18
14.09
Bhavik Dharia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
39
200
29
11.76
69.44
19
6
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
25
150
172
9
3/-11
19.11
6.88
16.67
Chetan Kadakia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
0
0
0
NA
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
46
540
758
34
4/15
22.29
8.42
15.88
Chirag Shah
Wicket Keeper
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
60
1410
85
48.62
129.71
162
45
9
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
18
41
2
1/4
20.50
13.67
9.00
Dinesh Patel
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
29
315
46
14.32
116.24
42
14
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
15
0
0/0
NA
15.00
NA
Gaurav Deorukhakar
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
14
81
20
81.00
137.29
5
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
19
150
263
4
2/26
65.75
10.52
37.50
Hardik Matalia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
41
380
56
15.20
125.00
24
22
1
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
2
12
49
0
0/0
NA
24.50
NA
Harshil Patel
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
6
24
13
6.00
82.76
1
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
9
143
196
8
3/24
24.50
8.34
17.88
Janak Darji
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
44
286
30
20.43
96.95
32
11
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
14
84
87
10
2/-9
8.70
6.21
8.40
Kanish Patel
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
17
194
34
48.50
156.45
11
12
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
19
198
321
15
3/27
21.40
9.73
13.20
Kunal Solanki
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
14
228
62
22.80
115.74
22
9
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
17
318
318
18
4/13
17.67
6.00
17.67
Maulik Mehta
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
13
127
30
21.17
132.29
10
7
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
3
18
29
0
0/0
NA
9.67
NA
Miraj Vora
Bowler
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
0
0
0
0.00
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
25
198
304
15
2/4
20.27
9.21
13.20
Nishant Choudhary
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
31
503
104
26.47
151.05
49
27
2
1
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
35
564
702
49
5/32
14.33
7.47
11.51
Rahul Pandey
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
25
240
45
12.00
91.25
30
3
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
13
141
266
3
1/6
88.67
11.42
47.00
Ripal Parikh
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
1
4
4
NA
100.00
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
21
330
442
16
3/17
27.63
8.04
20.63
Rohan Dharia
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
27
249
57
17.79
86.16
39
11
2
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
18
197
282
16
4/15
17.63
8.68
12.31
Ruchit Doshi
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
19
150
23
21.43
135.14
15
5
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
31
306
455
16
2/15
28.44
8.92
19.13
Sachin Brahma
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
19
97
22
16.17
81.51
8
1
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
48
641
903
38
3/15
23.76
8.48
16.87
Sagar Panchal
All Rounder
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
47
838
70
34.92
168.95
83
55
4
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
46
505
656
37
3/4
17.73
7.80
13.65
Vidyut Sodha
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
39
1070
94
38.21
140.79
123
63
8
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
1
6
17
1
1/0
17.00
17.00
6.00
Vimal Khatri
Batsman
Batting Summary
I
R
HS
AVG
SR
4s
6s
50s
100s
0
0
0
0.00
NA
0
0
0
0
Bowling Summary
I
B
R
W
BBM
AVG
ECO
SR
26
274
379
23
4/30
16.48
8.35
11.91